Jak si vytvořit visionboard - Klára Hájková Feng Ren Shui, Výuka angličtiny, masáže

Přejít na obsah

Jak si vytvořit visionboard

Jak si vytvořit visionboard?
Je čas připravit si plán na letošní rok.

V lednu vládne tzv. mezidobí Země. To je čas, kdy bychom se měli zamyslet  nad svým životem.

Realisticky zhodnotit svou minulost, přítomnost i budoucnost. Je to příhodný čas pro plánovaní nejen na nejbližší období.

Rozhodnete-li se  vypracovat si osobní plán, vězte, že existuje několik pravidel, důležitých pro to, aby váš plán splnil účel.

Pokud nevíte, co vlastně v životě chcete, pokud se životem protloukáte od extrému k extrému, nechte si poradit.
1. Měli bychom vědět :
- CO chceme dělat; měli bychom znát své vize a sny
- JAK chceme svého cíle dosáhnout
- PROČ se chceme dostat k našemu cíli, co nového nám to přinese a jestli to nové nepřinese nakonec víc starostí než užitku

2. Je potřeba svému plánu věnovat dostatečnou pozornost.

3. Vše nové sice vzniká v chaosu, ale finální podoba vaší cesty za snem by měla být jasná a přehledná.

4. Váš plán by měl mít posloupnost, milníky, které vás povedou k cíli.

5. Ve vašem plánu by se měly objevit i místa - přestávky na odpočinek; i ten nejlepší motor potřebuje občas zastavit a zregenerovat.

6. Svůj osobní plán - svůj vision board mějte stále na očích. Feng Ren Shui říká, že vaše vize by měly být umístěny v tzv. Gua 9 - proti vstupním dveřím do prostoru, případně v místě, kam se často díváme., např.  pozadí  obrazovky počítače nebo mobilního telefonu.

7. Buďte velkorysí. Zkuste si sami sebe představit za deset let, kde chcete být, co chcete dělat. Feng Ren Shui pracuje se základní časovou periodou dvanácti let.

8. Provádějte kontrolu a korekci svého plánu. Pro roční plány je ideální období  tzv. mezidobí Země - leden, duben, červenec, říjen.

9. Uvědomte si, že nejste "ostrov sám pro sebe". Zahrňte do svých plánů také rodinu - letos to bude obzvlášť důležité, dále přátele, učitele a všechny další nápomocné lidi, profesní i osobní život, zdraví.  

10. Pokud si nevíte rady, pokud nevíte, co vlastně v životě chcete, pokud se životem protloukáte od extrému k extrému, nechte si poradit.

+ bonus rada na závěr: Nezapomeňte splnění svých plánů patřičně oslavit, NEZAPOMEŇTE při naplnění svých vizí PODĚKOVAT A BÝT VDĚČNI  sami sobě, vaší rodině, přátelům, klientům a Nebesům.  

Nabízím konzultace, kde si řekneme o vašich silných stránkách, o vašem talentu a o tom, jak byste si svůj životní plán, ale i plán na letošek mohli sestavit. Konzultaci si můžete objednat zde: www.khajkova.cz/kontakt.html
Návrat na obsah