Klára Hájková Feng Ren Shui, Výuka angličtiny, masáže

Přejít na obsah
Co nabízím a jak probíhá výuka?
 • Poskytuji online lekce začátečníkům, věčným začátečníkům, mírně pokročilým, pokročilým, jednotlivcům i skupinám (maximálně do 5 účastníků), dospělým a studentům základních škol (oba stupně), středních i vyšších škol všech typů.
 • Učím všechny věkové kategorie od 10 let  do 99+  
 • Nabízím individuální lekce angličtiny, které budou ušité na míru zákazníka podle typologie osobnosti.
 • Můžete si ale také vybrat standardní individuální lekce, na jaké jste zvyklí z jazykových škol nebo kurzů.
 • Lekce angličtiny nabízím online, takže nemusíte řešit dojíždění a dokonce nemusíte řešit ani to, jestli jste z Prahy, z Aše nebo z Brna.
 • Lekce je možné vést prostřednictvím služby Skype, Zoom nebo Teams.Výhodou individuálních hodin je, že si můžete čas a místo výuky,  délku a týdenní frekvenci lekcí dohodnout dle svých potřeb a přání.
 • Vždy se studenta ptám na jeho cíl studia.
 • Společně se studentem vytvoříme učební plán.
 • Při výuce se řídím také tempem studenta, nikoliv jen termínovaným učebním plánem.
 • Nenutím studenty, aby si kupovali drahé učebnice, pokud volíme výuku dle jejich astrotypu, ale poskytuji studentům materiály "ušité" na míru.
 • V případě výuky podle astrotypu získají studenti jako bonus svůj osobní astrotyp a konzultaci k astrotypu  českém nebo anglickém jazyce v délce 60 minut.
 • A co je na individuální výuce nejhezčí? Studenty výuka baví. Sami mohou pozorovat (a já s nimi) , jak se jejich angličtina díky individuálnímu přístupu zlepšuje.

Co jste o angličtině nevěděli ...
Angličtina je anglofríský jazyk...

Historie angličtiny se začala psát v pátém století našeho letopočtu, kdy se v Anglii objevily germánské kmeny žijící na území dnešního Dánska a Německa. Tehdy obývaly území dnešních britských ostrovů různé kmeny užívající keltštinu.  

V osmém století našeho letopočtu vpadli do Anglie Vikingové. Všechny jazyky se tedy začaly mísit a angličtina  se stala více analytickým jazykem s četnějším používáním předložek.

V jedenáctém století obsadili část Anglie Normané a úředním jazykem se stala francouzština. Tady můžeme například vystopovat okamžik, kdy začala vznikat frázová slovesa. Francouzština přinesla do angličtiny nejen své vlastní výrazy, ale také slova z latiny a částečně z řečtiny. Zde se začala vyvíjet taková angličtina, jakou známe dnes.

V současné době využívá angličtinu jedna miliarda lidí jako mateřský či dorozumívací jazyk.
Návrat na obsah