Články - Feng Ren Shui, Výuka angličtiny

Klára Hájková Feng Ren Shui Výuka angličtiny
Klára Hájková Feng Ren Shui Výuka angličtiny
Přejít na obsah

Články

ROK 2020 = ROK KOVOVÉ KRYSY (25.1.2020 – 11.2.2021)
V následujících řádcích jsem se snažila obsáhnout to nejdůležitější, co nám Kovová Krysa přinese. Jedná se o takovou malou ochutnávku toho, co se posluchači dozvědí na mých předháškách na seminářích v Praze  a v Ostravě

V roce 2019  vládl Zemitý Vepř, měl být rokem odpočinku. Měli jsme nabrat síly před začátkem nového dvanáctiletí,  ukončit vše staré, přemýšlet o tom, co chceme dělat a čeho chceme dosáhnout v dalším cyklu.
Rok  2020 v sobě obsahuje začátek nového dvanáctiletého cyklu, tj  nové příležitosti a otevřenost změnám.
Krysa je velmi aktivní zvíře, činnorodé a pracovité. Krysa patří k elementu Vody, neměli bychom si tedy vytvářet překážky,  vše by mělo plynout, vše by mělo směřovat k cíli. Nutná bude aktivita, nic se samo od sebe neudělá nebo nezmění. Každá řeka se postupně rozvíjí a sílí díky přítokům. Voda = řeka; vody každé řeky se dostanou do cíle - vlévají se do moře. Znamená to pro letošek jediné -   MÍT CÍL = VĚDĚT, CO CHCI.  
Pro rok 2020 je důležité získávat informace, využít zdroje informací, využít lidské zdroje.  Vše musí navazovat.
Pozor však na manipulaci – voda má schopnost ohladit i ten nejostřejší šutrák.
Letos nám vládne roční Kovová Krysa  - a jak jsme si již řekli - KOV = řád, pořádek, pravidla, nápomocní přátelé, krása, nebesa.
Kov však znamená  krásný kovový šperk, ale   i meč.
Pokud nebudeme ochotni při tvoření nového (např. krásného šperku) být nápomocní ostatním a dodržovat pravidla, budou na nás čekat chyby = nedodržení pravidel, v důsledku toho kritika a  možné hádky, nepříjemné, nekonstruktivní diskuze a boj. Pokud se budou pravidla zdát zastaralá, bude tendence je měnit. Ne vždy je taková skutečnost vítaná – může docházet ke střetům a bojům. (Poslední takový počin můžeme pozorovat v současné době v britské královské rodině).  Toto období - a nejedná se zdaleka jen o rok 2020, může nahrávat revolučním náladám.
Vše by mělo správně fungovat. Co nefunguje (domácnost = prostor, vztahy, kariéra, pravidla) mělo by se opravit, nebo se toho zbavit = nevytvářet překážky. POZOR na “hnízda” = “hromady, které jednou přeberu, uklidím, vyhodím”. Tvoří překážky toku energie.
A protože všechno ve Vesmíru má pozitivní i negativní náboj, pojďme si říct, které energie nám roce 2020 pomohou a na které si raději dát pozor.
Pozitivní pro energie roku 2020.
Aktivita, zájem, získávání informací, komunikace, setkávání s  přáteli, dodržování pravidel, preciznost, pozornost, postupnost, posloupnost, návaznost.
Formálnost – zejména na úřadech (platí to například i pro oblečení), profesionální chování.
Shromažďování za účelem zásob, zásoby mohou představovat např. informace, vědomosti, dovednosti, ale také peníze, které nám umožní další rozvoj, naplnění, splnění cílů.
Měli bychom mít jasnou představu  činnosti a cílů pro celé dvanáctiletí, právě lednové Mezidobí Země nám pomůže detailně nastavit plán na rok 2020, rovněž bychom měli vědět, kde chceme být v r.2031-32.
Cíl je nutno “naporcovat”, tj. ideálně na našem Visionboardu by měli být i tzv. milníky, které nás jako svodidla, značky a ukazatele na silnici povedou k hlavnímu cíli.
Měli bychom “jít aktivitám a nápomocným přátelům naproti” – neměli bychom být na všechno sami.
Měli bychom se snažit o dokonalost, svou práci kontrolovat a to, čeho dosáhneme, chránit.
Negativní pro energie roku 2020
Nebezpečí mohou tvořit překážky, odbočky do slepých uliček, nedostatek informací, neznalost, strach, chlad (vysiluje ledviny), agresivita, komplikovanost, chaos, osamělost, nefunkčnost, soupeření, vyčerpání,  zneužívání ostatními, ale i zneužití  ostatních. Nedbalost a nedodržování pravidel (bezpečnostních, firemních, školních, společenských, ….) by nás mohlo stát hodně prostředků, energie a sil – od posměchu přes  tučnou pokutu po kriminál.
Kovová Krysa versus:
Kariéra
Náleží k prvku Vody, je to vstup, či cesta, r. 2020 je tedy vhodný k novému začátku, změně zaměstnání, ale pouze pro aktivní, činorodé, vytrvalé lidi, dobrý začátek podnikání, pozitivní pro samostatně pracující a podnikatele – živnostníky za předpokladu, že budou dodržovat pravidla hry.
Vztahy
Mohou být poznamenány silnou energií elementu Vody. Pozor na prosazování svého já na úkor vztahu, pozor na agresivitu kvůli malichernostem. Krysa ráda hájí své názory bez kompromisu. Pomoci by mohla harmonizační energie elementu Země, která se vyskytuje v roční Letící hvězdě. Problémy řešit v teple domova a v příjemném, měkkém prostředí (křesla, gauče, měkké textilie, teplé, zemité barvy).
Vhodný rok pro ty, co hledají partnera. V oblasti sexu vládne mužská energie, pozor však na vyčerpání. I zde platí všeho s mírou.
Stejně jako u vztahů, může docházet k hájení zájmů jednotlivých členů rodiny bez vůle řešit problémy  kompromisem. Pozor také na přílišné omezování a ovlivňování rodiny při výběru zaměstnání, koníčků, atd. I zde platí zabývat se zejména tím, k čemu máme přirozený talent.
Bohatství - Rozmanitost
Rok originálních možností pro aktivní lidi. Je potřeba si uvědomit, že zajímavé nabídky se nebudou opakovat, takže je třeba “chytnout příležitost za pačesy” aneb jak říkají Číňané, “Vítr fouká ze všech stran”.  Možností, jak vydělat peníze, bude hodně, musíme mít však na paměti, že Krysa umí nastřádat (nejen) penízky, ale také je rychle utratit. Pozor na zbrklé rozhodování a uzavírání důležitých smluv či obchodů. K tomu raději přizvat právníka.
Zdraví.
Silná energie Kovu bude ovlivňovat naši imunitu. A protože imunita je spojená se stavem našich střev, bude potřeba VĚNOVAT POZORNOST nejen tomu, co jíme, ale jak to jíme, kdy to jíme a s kým to jíme. To bude platit po celé Kovové dvanáctiletí.
Domov
Vhodný rok na budování zázemí pro to, abychom uskutečnili své plány celého dvanáctiletí.  Domov by měla být naše základna, kam se budeme rádi vracet. Element Země je “matka” elementu Kov; z našeho domova by tak mělo být klidné, příjemné a uklizené místo k životu a relaxaci. Letos určitě ukliďte a uspořádejte  síně, předsíně a haly. Měly by zůstat volné a průchozí. Neměli bychom zde o nic “zakopávat”. Měli bychom dbát na to, aby vše fungovalo.

Zkrátka pro aktivní, tvořivé a pořádné má Krysa připraveno nejedno příjemné překvapení. Počínaje novými vztahy, konče novými obchodními příležitostmi.  Pamatujte však, že všechno nové s sebou přináší nejen radosti, ale také starosti. Pokud dodržíme všechna doporučení zmíněná výše, úspěch a dosažení cílů, které jsme si dali na tento rok, nás neminou. Musíme si však uvědomit, že cíl či naplnění není spousta peněz ve slamníku, ale možnost si pořídit to, co opravdu  chceme či potřebujeme, ještě lépe, tím, čím  se obohatíme a budeme současně pomáhat druhým. Mějme na paměti, že “sláva – polní tráva”, takže pokud dosáhneme slávy a peněz pomocí agresivity a manipulace, k čemuž nás negativní energie Krysy mohou nasměrovat, naše sláva, známost a peněžité jmění se může rozplynout, jak “pára nad hrncem”.

Ještě bych ráda upozornila, že výše uvedené informace jsou všeobecné. Stejně tak knihy o Feng Shui přikazují, nakazují, ale nevysvětlují,  PROČ. V případě, že řešíte konkrétní problémy, doporučuji nechat si  vypracovat astrotyp  a následně se sejít na konzultaci. Email: khajkova@atlas.cz, telefon 603483806.

Klára Hájková            Feng Ren Shui           Výuka angličtiny

Návrat na obsah