Rok 2024 - Rok Dřevěného Draka - Klára Hájková Feng Ren Shui, Výuka angličtiny, masáže

Přejít na obsah

Rok 2024 - Rok Dřevěného Draka

Energie roku 2024 - roku Dřevěného Draka

Síla Dřevěného Draka je silou expanze, rozvoje a  prosperity.

Drak přinese zásadní změny.

Drak nemá rád detaily a kompromisní řešení.
délka poslechu: 16 minut

Abychom porozuměli energiím letošního roku a dokázali je maximálně využít,  musíme se na okamžik vrátit do minulosti.

Podle Feng Ren Shui jsme měli  rok 2019  využít pro odpočinek před nástupem nového Kovového dvanáctiletí, které v roce 2020 otevřela tzv. Kovová Krysa.
Její následovník, Kovový Buvol v r. 2021 nás uzavřel do své jeskyně, aby nás připravil na razantní změny,
které v roce 2022 přinesl Vodní Tygr. Ten v lednu 2023 odevzdal vládu tzv. Vodnímu Zajíci. Vodního Zajíce jsme měli využít k aktivaci změn, které přinesl jeho předchůdce  v roce 2022.
Vláda Dřevěného Draka v roce 2024 přinese silné expanzivní energie a mnoho příležitostí k naplnění potenciálu, bohatství a rozvoje.

Jaký je Dřevěný Drak v roce 2024?
Vláda Dřevěného Draka započala 10. února letošního roku a potrvá do 28. ledna 2025. Současně začal 5. rok Kovového dvanáctiletí a 1. rok Ohnivého dvacetiletí. Letící hvězda se rovněž nese ve znamení velmi silných energií Dřeva. Karty jsou tedy rozdány a bude na nás, jak výše uvedených energií využijeme.

Síla Dřeva je nejdravější a nejagresivnější síla, jaká existuje. Je to energie zrodu, expanze, rozvoje, kreativity, hravosti, plánování, inovací, vynalézavosti a objevování.
Ale pozor, k projevům energie Dřeva také náleží  křik, hněv,  vztek a rozkazovačnost. Dřevo je zkrátka generál.

Samotný Drak je silný, zdravý a energický, klade vysoké nároky nejen na sebe, ale na své okolí. Dokáže být tvrdohlavý a houževnatý. Jeho největší devizou je však to, že umí létat a vidí tak svět z výšky. Jeho vize daleko předstihuje schopnost našeho chápání a vnímání světa. Díky tomu ale Drakovi  unikají detaily a tím pádem se nám může zdát necitlivý, přehlížející  a povýšenecký.
Asiaté věří, že Drak je symbolem pozemského štěstí a nebeské moci.

Drak společně s převahou energií Dřeva (Drak sám nese náboj energie Dřeva, jeho letošní prvek je Dřevo a pozitivní a  neutrální pozice Letící hvězdy je také Dřevo) v kombinaci s energiemi Ohně a Kovu může přinést prosperitu, bohatství a naplnění.  Nicméně jedná se o velmi silné energie, které nás budou také hodně vyčerpávat.  

Jak můžeme silného Dřevěného Draka využít a na co si dát pozor?
Energie Dřevěného Draka je charakterizována jako energie budoucnosti, nových vizí, nápadů a kreativity, ale také chaosu a boje. Měli bychom být připraveni na zásadní změny, zajímavé příležitosti, ale rovněž také na to, že k  prosazování nového může být použita tvrdá, vojenská cesta zbavená jakýchkoliv pokusů o diplomatické dohody a kompromisní řešení.
Pojďme se tedy v sedmi následujících bodech seznámit s tím, co si pro nás Dřevěný Drak nachystal.
1. V oblasti životní cesty, kariéry, podnikání
bychom se měli zaměřit na dlouhodobé vize a plány. Měli bychom se snažit využít nových znalostí a nových technologií. Pokud podnikáme, měli bychom si jasně vymezit rozsah činnosti. Měli bychom si letos uvědomit, kde chceme být a co chceme mít nebo čím se chceme zabývat za pět, za deset let.  Ti, kteří hledají zajímavou práci nebo uvažují o změně zaměstnání, by měli brát v úvahu, jaké činnosti mohou být "v kurzu" za pět a více let. A co víc, nebuďme při rozhodování zbrklí, ale také po zralé úvaze opravdu vykročme ze svojí komfortní zóny a začněme jednat, i když to může být  ze začátku  těžké. Rovněž bychom neměli za každou cenu vymýšlet nové značky, cesty a postupy. Můžeme navázat na naše předky, na produkty, které se dobře prodávaly. Můžeme odkazovat na historii rodiny, tradice našeho města či vesnice, na dobrý zvuk českých výrobků v minulých desetiletích.

2. Vztahy podle Dřevěného Draka
V oblasti vztahů budou také panovat silné energie. Měli bychom si uvědomit, zda je náš vztah s partnerem, rodinnými příslušníky, kolegy nebo obchodními partnery skutečně funkční. Možná, že bude potřeba nastavit nová pravidla v rodině, protože děti jsou již samostatné nebo partner získal novou, zajímavou, ale časově náročnou práci, možná vztahy s některými našimi přáteli již značně vychladly, možná někteří naši obchodní partneři pro nás již nepracují a klienti nejsou aktivní. V takovém případě je potřeba přenastavit pravidla tak, aby vztahy byly funkční. Funkční vztahy budou pro příští období víc než důležité. Pokud nás bude někdo oslabovat a vyčerpávat, měli bychom sáhnout po radikálním řešení. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat zejména vztahům v rodině. Ne všem se musí v příštím období dařit. Pro takové jedince bude soudržnost a pomoc rodiny a přátel znamenat velkou podporu.  

3. Oblast bohatství a rozvoje  podle Dřevěného Draka
Mnoho článků o letošním silném Dřevěném Drakovi slibuje bohatství. Měli bychom si však uvědomit, že bohatství není jen zajímavá suma peněz, jejíž výše je pro každého jiná, je  to také pevné zdraví, vyrovnanost, různorodost, možnost rozvíjet a vzdělávat sebe sama nebo naše děti.  Letošní rok bude příznivý pro rozšiřování obzorů, vzdělávání a získávání nových dovedností. V roce 2024 bychom měli sledovat, co se kolem nás děje. Neměli bychom se zavírat před děním ve světě i na domácí scéně. Drak by nám měl pomoci umět si dávat věci do souvislostí  a uvědomit si, co nás možná čeká v budoucích letech.

4. Zdraví podle Dřevěného Draka
Bude tlak na orgány, které patří k elementu Dřeva, tzn. játra a žlučník, ale také oči, tkáně, nehty a  klouby. Měli bychom si letos mimořádně dávat pozor na to, co jíme, neboť Drak nás může pokoušet k nadbytečnému příjmu potravy, tedy k přežírání nebo ke kombinacím jídel, které našemu organismu neprospívají. To jde ruku v ruce s přibíráním na váze a také se zátěží právě na žlučník a játra. Letos bychom měli doplňovat element Vody, to znamená hlídat si příjem nealkoholických tekutin a takových, které nejsou močopudné (káva, některé čaje). Letos je oslaben také prvek Země, který souvisí se slezinou a žaludkem. Těm pomůžeme pravidelnou, teplou stravou, kašovitými a hlavně lehkými jídly. Zelenina a ovoce by mělo být tepelně upraveno. Vzhledem k tomu, že element Dřeva vyživuje element Ohně, pozor si musíme dát na alkoholické nápoje. Také bychom si měli dávat pozor při různých sportovních aktivitách, Drak přináší zvýšené nebezpečí úrazů pohybového aparátu. Ale naopak procházky a výpravy do přírody, k vodním tokům, na vyvýšená místa, na rozhledny a hory bude žádoucí. Také bychom měli dodržovat správný spánkový režim.

5. Pravidla a řády podle Dřevěného Draka
Pro ty, kteří mají rádi pravidelný řád, striktní pravidla, nebo je jejich práce spojená se  zaměřením na detaily, nemám dobrou zprávu. Drak totiž nemá detaily rád, pravidla mu nic moc neříkají a kompromisní řešení neuznává, pokud svého partnera opravdu nepovažuje za sobě rovného,  nebo k němu necítí přirozený respekt. A Drak respektuje opravdu málokoho. Může tedy nastat problém se zaváděním nových pravidel a řádů, a to na všech úrovních - rodinných, státních i mezinárodních. Ruku v ruce s pravidly a řádem jde boj. Nesmíme zapomínat, že aktuálně žijeme v tzv. Kovovém dvanáctiletí a na scénu vstoupilo Ohnivé dvacetiletí, takže na pokračování nebo spuštění nových konflitků jsou více než příhodné energie. Drak bývá ve všem, co podniká, úspěšný a to i tehdy, když představuje zástupce zla (a jeden z klíčových hráčů na mezinárodním poli má ve svém astrotypu velmi silného Draka). Na naší úrovni bychom se měli při vyžadování přesnosti, dodržování pravidel a zavádění nových řádů připravit na to, že ne vše musí být přijato. Rovněž bychom se měli zamyslet nad potřebou přísných pravidel, neboť jejich možná zkostnatělost a zbytečnost nás může připravit o zajímavé příležitosti a možnost osobního, profesního i finančního růstu.

6. Interiér podle Dřevěného Draka
Podle Feng Ren Shui by měl také interiér ladit s energiemi letošního Dřevěného Draka. Každý interiér by měl skutečně sloužit svému určení, tzn. v kanceláři by se mělo pracovat, ale oběd bychom si měli dát v jídelně nebo v prostoru k jídlu určeném. V prostoru by nemělo nic překážet, všechny nefunkční věci bychom měli vyhodit nebo je dát opravit. Můžeme si dovolit prostor více otevírat, více větrat. Pokud máme k dispozici větší byt, můžeme si dovolit pořídit nové květiny, dřevěné a dřevo evokující doplňky. Převládat by měla zelená barva. Minimalisticky zařízený prostor v nás letos může vyvolávat dojem strohosti, chladu a omezenosti. V případě omezeného prostoru využívejme všechny příležitosti k vycházkám do otevřené krajiny, navštěvujme velké a otevřené sály - koncertní síně, divadla, výstavní haly, ale také hrady, zámky a historické paláce. V případě omezeného výhledu z oken a nemožnosti pravidelných procházek, můžeme umístit obrázek s dalekým obzorem na plochu počítače či mobilu, nebo si alespoň pořídit nástěnný kalendář s vyobrazeními výhledů do krajiny.

7. Budoucnost podle Dřevěného Draka
Jak je uvedeno výše, bude důležité sledovat, co se kolem nás děje. Jakkoliv mohou být zprávy z novin nebo internetu nepříjemné, neměli bychom před nimi strkat hlavu do písku, ale měli bychom přemýšlet o tom, jak náš stát i nás jako jedince, mohou události a rozhodnutí letoška ovlivnit na roky dopředu. Stále žijeme v luxusu. Až na výjimky si může kdykoliv koupit prakticky cokoliv. I na dluh. V naší zemi se nemusíme strachovat o život svůj a našich blízkých. Nemusíme denně svádět boj o získání základních životních potřeb. Měli bychom se v příštích měsících chovat tak, abychom si tento trend udrželi i nadále. Neboť to, co Dřevěný Drak letos nastartuje, nemusíme právě letos pocítit. Dopad nového vývoje, nových trendů, nových pravidel, řádů a nového světového uspořádání pocítíme až v dalších letech.


Návrat na obsah