Feng Ren Shui, Výuka angličtiny

Klára Hájková Feng Ren Shui Výuka angličtiny
Klára Hájková Feng Ren Shui Výuka angličtiny
Přejít na obsah
Pomáhám lidem najít jejich cestu za štěstím
Dobrý den,
vítejte na mých stránkách, které jsou zaměřeny na nabídku poskytování služeb v oblasti poradenství Feng Ren Shui a na výuku angličtiny.

Potřeba znát svůj přirozený talent, tedy kdo vlastně jsem, jakož i souvislosti mezi námi, časem a prostorem jsou základní předpoklady k naplněné a šťastné pouti naším pozemským světem.
Znalost cizích jazyků nám pak umožňuje na naší pouti pozemským světem svobodně komunikovat, poznávat nové tváře a prostředí.
Dvě tradice
Jak známo, pokud nebudeme rozumět historii, nemůžeme pochopit současnost a neuvidíme do budoucnosti. Tradice představují naše kořeny a charakter naší identity - osobní i národnostní. Bez znalosti historie nemáme na co navazovat a na čem stavět svou budoucnost. Jednoduché poučení, které platí pro jednotlivce, rodiny, firmy, společnost i celé národy.
Stavím na tradicích.
Dva světy, které mě oslovily - staré čínské učení Feng Ren Shui a angličtina se zdají být velmi odlišné. Jedno však mají společné. Silné kořeny dávných dob, kdy se vyvíjely do dnešní podoby, aby přinášely radost a užitek každému z nás.Feng Ren Shui  
velmi jednoduše řečeno nauka o vztazích mezi člověkem, prostorem a časem, je lidstvu známa už 5000 let, možná i déle, neboť se předávala ústní formou dříve, než byla zaznamenána na tabulky. Některé termíny dokonce nejsou z čínského jazyka.  Zpočátku se Feng Ren Shui užívalo ke stavbě hrobek. To proto, aby mrtví měli pokojný spánek a "nestrašili"  v domech živých. Postupem času se vyvinulo v učení tak mocné, že ho Konfucius zakázal a nechal zlikvidovat téměř všechny záznamy o něm.  V současné době zažívá toto učení renesanci zejména v západním světě.

Angličtina
Angličtina je anglofríský jazyk. Historie angličtiny se začala psát v pátém století našeho letopočtu, kdy se v Anglii objevily germánské kmeny žijící na území dnešního Dánska a Německa. Tehdy obývali území dnešních britských ostrovů různé kmeny užívající keltštinu.  V osmém století našeho letopočtu vpadli do Anglie Vikingové. Všechny jazyky se tedy začali mísit a angličtina  se stala více analytickým jazykem s četnějším používáním předložek. V jedenáctém století obsadii část Anglie Normané a úředním jazykem se stala francouzština. Tady můžeme například vystopovat okamžik, kdy začala vznikat frázová slovesa. Francouzština přinesla do angličtiny nejen své vlastní výrazy, ale také slova z latiny a částečně z řečtiny. Zde se začala vyvíjet taková angličtina, jakou známe dnes.
V současné době využívá angličtinu jedna miliarda lidí jako mateřský či dorozumívací jazyk.
Klára Hájková            Feng Ren Shui           Výuka angličtiny

Návrat na obsah